grions-fita

El control o fita. És una banderola de roba en forma de prisma triangular de 30cm de costat (mida estàndard). Cada cara està dividida en diagonal amb els colors blancs i taronges. Podem trobar el control penjat d’una estaca o bé lligat a qualsevol element.

La brúixola. Element complementari que ajuda a orientar el mapa (posar-lo bé), definir direccions i traçar rumbs.

sportident

La pinça (manual o electrònica). Junt a cada control trobarem una pinça que permet fer unes petites perforacions a la targeta de control. D’aquesta manera es pot saber si hem passat per aquell control. Actualment, s’utilitza la pinça electrònica que permet millorar molt la informació que es té dels corredors i de tots els punts de control.

Codi de control. És un nombre que indica al participant quin és aquell control. Això permet saber de quin control es tracta i si és realment el que es buscava.

Descripció de controls. Aquests són una sèrie de símbols que permeten definir el lloc exacte on està col•locat el control, és a dir, la ubicació exacta del mateix. En les curses per a principiants la descripció dels símbols també està disponible en text per fer-ne una comprensió més assequible. Totes aquestes informacions complementàries de la descripció de controls s’obtenen abans de començar l’activitat.

TarjetaControlTargeta de control de pas. És l’element de control per a cada participant. Normalment representats per una cartolina amb caselles numerades. En ella marcarem o pinçarem a cada casella que correspongui segons el nostre mapa, amb la pinça que trobarem en el control. Aquesta targeta cal conservar-la fins l’arribada ja que és la nostra justificació de la cursa realitzada davant l’organització.