CLUB ESPORTIU GRIONS ORIENTACIÓ

Grions Disseminat, 78 17451 Sant Feliu de Buixalleu -Girona
CIF – G17788696

Registre d’Entitats Esportives nº 11614
afiliat a la FCOC i a la FEDO

OpenBank
IBAN: ES31 0073 0100 5405 0520 2867

direcció correu: info@grionsorientacio.cat
web: grionsorientacio.cat

correu electrònic per inscripcions:
inscripcions@grionsorientacio.cat