Per localitzar el control, no només tenim la informació del mapa.
TarjaControlsA l’orientador se li facilita informació especial de la localització de cada control mitjançant una simbologia especial, que defineix l’element on està situat. Normalment la simbologia ve donada amb un “jeroglífic” similar al de la imatge.
Aquí l’orientador troba tota la informació que necessita per localitzar el control un cop ha arribat al lloc indicat al mapa.

En aquest enllaç teniu una animació que us mostrarà el significat dels símbols.

Significat dels simbols

A continuació es passa a detallar el significat de cadascuna de les columnes així com de la primera i darrera fila:

A la part superior tenim informació sobre la categoria, distància en línia recta entre controls i desnivell ideal.A la part inferior ens indica la distància entre l’últim control i la meta.

Cada columna té el seu significat:

Columna A: especifica l’ordre dels controls, tal com apareix al mapa.
Columna B: especifica el nombre propi que tenen els controls.
Columna C: indica quin dels elements característics és el que ens interessa.
Columna D: informació sobre les característiques del terreny.
Columna E: informació de detalls complementaris.
Columna F: dóna una idea de les dimensions de l’element. Les dimensions poden ser, l’alçada o l’amplada.
Columna G: informació sobre la posició del control respecte a l’element.
Columna H: altres informacions que poden ser útils a l’orientador.